• 37116667 (25) 98+
  • info@isca.ac.ir
  • انگلیسی
  • فارسی
ورود به فروشگاه
ثبت نام رایگان

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن جلد 3
تهیه:
قیمت محصول: 1,250,000 ریال
وضعیت
+

دانش واژه‌شناسي الفاظ قرآن کريم از علومي است که نقش بسيار مهمي در فهم عميق و توسعه معارف نوراني آيات الهي دارد. از مسائل مهم در اين دانش، شناخت واژگان مشابه مي‌باشد که تبيين دقيق تفاوت‌هاي آنها مي‌تواند زمينه دسترسي پژوهشگران قرآني به مفاهيم عميق قرآن را فراهم نمايد.
اثر حاضر با تحليل دقيق و بيان تفاوت‌ها و پيامدهاي خاص معنايي واژگان مشابه قرآن، زمينه توسعه پژوهش‌هاي تفسيري را فراهم آورده است.


امتیاز شما: ( 0 )

نام کاربری: