• 37116667 (25) 98+
  • info@isca.ac.ir
  • انگلیسی
  • فارسی
ورود به فروشگاه
ثبت نام رایگان

هویت ملی در اسناد فرادستی 800,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مولفه ها و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی 320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
معتزلیان شیعه شده 650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
قرارداهای الکترونیکی از دیدگاه فقه 900,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
غرب شناسی انتقادی مسلمین 1,200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتما 600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
شکاف معرفت و عمل از منظر آیات 350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
زندگی فرهنگی سیاسی شلمغانی 420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
درآمدی بر مساله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران 450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
چکیده مقالات همایش امام علی ع 450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
جستارهای اسلامی در عدالت اجتماعی 1,700,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون 350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 1 )