سبد خرید خالي مي باشد

تمدن وجهانی شدن

untitled_830402224
600,000 ریال

مشخصات فنی

نوروزی
1
رقعی

دست‎یابی به شناختی روشن از نسبت جهانی‎شدن (به مثابه دغدغه نو در حیات بشری) و تمدن (به مثابه نماد زیستِ انسانی) چشم‎انداز پژوهشی روشنی را در بررسی «آنچه بر ما گذشت» و «آنچه می‎گذرد» در اختیار می‎نهد. فهم این نسبت در گام نخست نیازمند فهم مسئله‎هایی است که در ارتباط دو پدیده «تمدن» و «جهانی‎شدن» ایجاد می‎شود. کتاب حاضر تلاشی است برای معرفی مسائل پیشِ روی تمدن در عصر جهانی‎شدن. مخاطب در این کتاب با مسائلی مواجه می‎شود که برخی از آنها به ماهیت «تمدن و جهانی‎شدن» و  برخی دیگر به فرایند و نوع تعامل این دو، البته با خوانشی متفاوت، ارتباط پیدا می‎کنند.این خوانش متفاوت ممکن است ناشی از دوگانه‎هایی همچون «تمدن/تمدن‎ها»، «جهانی‎شدن/ جهانی‎شدن‎ها»، «پارادایم/ پاردایم‎ها» و... باشد. مهمترین رسالت کتاب حاضر عبور از تقلیل‎گرایی و یک‌جانبه‌نگری به تمدن یا به جهانی‎شدن و افق‎گشایی برای ادامه مطالعات مرتبط با تمدن و جهانی‌شدن است.