سبد خرید خالي مي باشد

گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه

untitled 563260608

کتاب حاضر تلاشی است در معرفی اندیشه‎هایی که در جهان اسلام برای پاسخ به مسائلی نظیر نحوه مواجهه با تمدن غرب و فرایند ساخت تمدن اسلامی در دوره معاصر ارائه شده است. این کتاب بر چند متفکر معاصر از سرزمین آناتولی متمرکز شده است؛ سرزمینی که میراث‎دار تجربه‎ای خاص از اسلام‎گرایی زیر بیرق خلافت عثمانی است. در این اثر تلاش شده است ضمن بیان اندیشه‎ها، زمینه تولید و بازتولید اندیشه‎ها ترسیم شود تا مخاطب تصویری روشن‎تر از فرایند تحولات فکری در کنار تحولات عملی دریافت نماید. شباهت در شوق و انگیزه دو کشور ایران و ترکیه در احیای تمدن اسلامی، رونق مباحث علمی مرتبط با تمدن‌اندیشی را افزایش داده است و به نظر می‎رسد تولید آثاری برای معرفی آنچه که در عرصه دانشی و عملی دو کشور اسلامی می‎گذرد، تضارب و تفاهم فکری و عملی در پی خواهد داشت.