سبد خرید خالي مي باشد

کاوش های نظری در الهیات تمدن

untitled 1320142263
2,000,000 ریال

مشخصات فنی

بابایی
604
اول93
رقعی
خرید نسخه دیجیتالنسخه دیجیتال کتاب
6000 تومان

خرید نسخه دیجیتال
دریافت کتابخوان همراه پژوهان
228
نسخه دیجیتال کتاب را خرید نموده و در کتابخوان همراه پژوهان مطالعه نمایید

این مجموعه در پی بیان تأملاتی است در امکانِ «مطالعات دینی در موضوعات تمدنی» و ضرورت «مطالعات تمدنی در موضوعات دینی». این دو رویکرد، نوعی مواجهه با اندیشۀ سکولار در عرصه‌های کلان اجتماعی است تا نگرش تمدنی را در تفسیر ادیان (اعم از اسلام، مسیحیت و یهودیت) توصیه کند و بر قابلیت‌های ادیان در تدبیر و طراحی تمدن‌ها تأکید نماید.