سبد خرید خالي مي باشد

نگاهی نو به مرجعیت علمی قرآن

neg


پس از نهضت ترجمه در جهان اسلام و آشنایی مسلمانان با علوم گوناگونی که به ترجمه درآمد، به نظر این بحث خودنمایی کرد که رابطه این علوم با قرآن چیست؟ زیرا در قرآن به بسیاری ازمباحث حقوقی،کلامی، اخلاقی، عرفانی، کیهانی و... اشارت رفته است.لذا بسیاری از متفکران و دانشوران اسلامی در صدد برآمدند با کمک‌گرفتن از قرآن کریم و سنت این دانش‌ها را بومی‌سازی نمایند؛ مثلاً فقه اسلامی، اخلاق اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی.
اما باید گفت همه دانشوران اسلامی در رابطه قرآن کریم و علوم بر یک رأی و نظر نبوده‌اند. عده‌ای قرآن را جامع همه علوم می‌دانستند و تعدادی قرآن را فقط شامل احکام و اخلاق و معارف اعتقادی و عده‌ای هم راه بینابینی پیمودند.آنچه این نوشته بر آن بنیان دارد¬، نظریه‌ای جدید است که قرآن را عاری از دانش به معنای مصطلح آن دانسته، گرچه قرآن دربردارنده مواد علوم بی‌شماری است که متخصصان قرآنی و علوم دیگر می‌توانند از این معارف و مواد قرآنی استفاده کنند.