سبد خرید خالي مي باشد

کیفیت نزول آیات سوره های قرآن

dtdj

این پژوهش برای رسیدن به نگرش صحیح درباره کیفیت نزول آیات قرآن کریم، ابتدا نظریات موجود در این زمینه را شناسایی و سپس با نقد و بررسی دلایل آنها دیدگاه علمی‌تر و معتبر‌تر را انتخاب کرده و به اثبات رسانده که اکثر قریب به اتفاق سوره‌های قرآن به یکباره و دفعی نازل شده‌اند و آیات برخی سوره‌ها به‌تدریج و به صورت متوالی نزول یافته‌اند و آیات هیچ سوره‌ای به طور پراکنده و در لابلای نزول آیات سوره‌های دیگر نازل نگردیده است.