سبد خرید خالي مي باشد

تعامل با اهل کتاب

ta

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان بخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
اثر حاضر تلاش دارد به بررسی چگونگی تعامل با اهل کتاب در آموزه‌های قرآن و اهل بیت: بپردازد.