سبد خرید خالي مي باشد

تعامل با بیماری و بیمار

bim


سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هويت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان بخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
اثر حاضر تلاش دارد به بررسی چگونگی تعامل با بیماری و بیمار در آموزه‌های قرآن و اهل بیت: بپردازد.