سبد خرید خالي مي باشد

دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی

moh

محیط زیست طبیعی از مواهب الهی است که حفظ‌ هارمونی و چرخه هماهنگ و هدفمند آن وظیفه انسان است. زمینه بهره‌مندی همه موجودات زنده، به‌ویژه انسان‌ از طبیعت سالم، با حفظ محیط زیست طبیعی فراهم می‌آید.
در این میان آشنایی دین‌مداران با آموزه‌های وحیانی درباره مفاهیم و موضوعات مرتبط با محیط زیست، اهمیّتی ویژه دارد و می‌تواند در پاسداری از آن نقشی بی‌بدیل داشته باشد.