سبد خرید خالي مي باشد

مسیح و فرهنگ

masi

ریچارد نیبور از مهم‌ترین اخلاق‌گرایان الهیاتی مسیحی سده بیستم آمریکا به شمار می‌رود و از آموزه‌های مهم او حاکمیت و قدرت مطلق خداوند و نسبیت تاریخی است؛ در عین اینکه خداوند مطلق و متعالی است، انسان‌ها بخشی از سیَلان جهان‌اند. عمده شهرت او به سبب مهم‌ترین اثرش مسیح و فرهنگ است. نیبور در این اثر به بحثی چندجانبه درباره روابط مسیحیت و تمدن در روزگار ما می‌پردازد و می‌گوید باید گفتگویی بی‌انتها در وجدان و جامعه مسیحی در باب این دو واقعیت پیچیده، مسیح و فرهنگ، شکل بگیرد. او پاسخ‌هایی را که در طول تاریخ مسیحیت به این مسئله داده شده، به‌تفصیل مطالعه کرده و در قالب پنج پاسخ نوعی دسته‌بندی می‌نماید: مسیح علیه فرهنگ؛ مسیحِ فرهنگ؛ مسیح بالاتر از فرهنگ؛ مسیح و فرهنگ در تعارض؛ مسیحِ دگرگون‌کننده فرهنگ.
.