سبد خرید خالي مي باشد

بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان

tegar

جهان جدید روابط کشورها را در ساحت‌های مختلف ـ از جمله در ساحت اقتصادی و تجاری ـ چنان ضروری و تنگاتنگ کرده است که می‌توان ادعا کرد زیست و رشد هر کشوری به سطح زندگی و رشد و توسعه دیگر کشورها گره خورده است.
جهان اسلام در دنیای جدید این ظرفیت را دارد که در کنار تعامل تجاری با دیگر کشورها با تمرکز بر همگرایی تجاری میان کشورهای مسلمان و تعریف ساختار اقتصادی و تجاری متناسب با هویت خود، تبدیل به قطبی شود که در تجارت بین‌الملل نقش اساسی ایفا کند.
در این کتاب تلاش شده است با واکاوی مفاهیم و نظریه‌های مطرح در این ساحت و با تکیه بر شرایط بالقوه و استفاده از آمار تجارت بالفعل میان کشورهای مسلمان، چارچوبی کاربردی جهت بهینه‌سازی روابط تجاری میان این کشورها استخراج و تحلیل جامعی از نحوه بهره‌گیری مثبت از افزایش تجارت ارائه گردد.