سبد خرید خالي مي باشد

مهدویت و سیاست های فرهنگی

siasat

پژوهش حاضر درباره ترویج و تبلیغ آموزه مهدویت و فرهنگ انتظار می‌باشد و هدف آن «ارائه سیاست¬های فرهنگی مطلوب برای ترویج مهدویت در جمهوری اسلامی ایران» است. در این راستا ضمن نقد و بررسی مسئله ترویج مهدویت و فرهنگ انتظار در رسانه¬ها و سیاست¬های فرهنگی دولت، چالش¬ها و خلأهای موجود نیز شناسایی شده و ابعاد مختلف طرح معارف مهدویت بررسی گردیده است. برای ارتقای جایگاه ترویج مهدویت در کشور، توصیه¬های سیاستی در محورهای سه-گانه (رسانه¬های مکتوب، دیداری و شنیداری و دیجیتالی) بیان شده که امید است مورد توجه جدی سیاستگذاران و مراکز فرهنگی و نخبگان دینی جامعه قرار گیرد.