سبد خرید خالي مي باشد

مهدویت و سبک زندگی

mahda


«سبک زندگی» ‌بیانگر چگونگی و شیوه زندگی با تأثیرپذیری از باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های انسان به جهان هستی و منعکس‌کننده گرایش‌ها، تمایلات، رفتارها، عقاید و ارزش‌های افراد است و با مفاهیمی چون دین، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اخلاق و ایدئولوژی، شخصیت و هویت، وراثت و محیط، تولید و مصرف، طبقه اجتماعی و ... پیوند خورده و در ارتباط است. اندیشه مهدویت از موضوع‌های مهم دین اسلام است که از ظرفیت‌های مطلوبی در زمینه‌های گوناگون اعتقادی و اخلاقی و تربیتی و سیاسی و اجتماعی برخوردار است و برای سبک زندگی نیز می‌تواند الگوها و مدل‌هایی در بر داشته باشد و آنها را می‌توان از سه عنصر باورها، ارزش‌ها و کنش‌ها و رفتارهای برگرفته از مهدویت به دست آورد.