سبد خرید خالي مي باشد

مساله خلق قرآن

goran

مسئله خلق قرآن یا حدوث و قدم کلام الهی در مطالعات قرآنی‌ خاورشناسان مورد توجه قرار گرفته است. از مباحث مهم در این زمینه خاستگاه پیدایش مسئله خلق قرآن در میان مسلمانان است. هری اوسترين ولفسن (1887-1974)، از مهم‌ترين محققان تاريخ فلسفه، در کتاب فلسفه علم کلام پیدایش مسئله خلق قرآن را ناشی از نفوذ مسیحیان و متأثر از آموزه‌های مسیحی می‌داند و با تتبع زیاد و مبتنی بر روش خاص خود در تحلیل مسائل فلسفی ـ کلامی کوشیده است این نظریه را تبیین و اثبات کند.
نوشتار پیش رو ضمن اشاره به دیدگاه‌های موجود در زمینه خلق قرآن به بررسی و نقد مبانی و دیدگاه‌های ولفسن در این مسئله می‌پردازد.