سبد خرید خالي مي باشد

لغزش های اعتقادی در عصر غیبت

lag


زمان غیبت امام عصر  بر طبق متون دینی به گونه‌ای خواهد بود که اعتقادات و باورهای دینی و مهدوی یک مسلمان به‌شدت مورد هجمه قرار می‌گیرد و دینداری برای مسلمانان با چالش‌های خطرناکی مواجه خواهد شد. این پیش¬بینی معصومین: امروزه با تأملی در وضعیت دینداری آحاد جامعه انسانی و با هجوم بی‌امان جبهه شیطان بر باورهای الهی کاملاً مشهود است. قطعاً چنین لغزش¬هایی در امور اعتقادی با زمینه‌های فردی و عوامل اجتماعی شکل می¬گیرد و موجب ایجاد انحراف در باورها می‌شود که باید مورد بررسیِ موشکافانه و عالمانه قرار گیرد؛ زیرا تا لغزش‌ها و بسترهای ایجاد آن شناسایی نشود، ارائه راهکار ممکن نخواهد بود. بنابراین رسالت مهم ما پس از شناسایی مذکور، یافتن راهکارهای مؤثر برای ازبین‌بردن یا کاهش این لغزش¬ها است.