سبد خرید خالي مي باشد

فلسفه تمدن اسلامی

fahsafe

تمدن اسلامی به باور بسیاری از تمدن‌پژوهان، یکی از تمدن‌های بزرگ جهان است که بر پایه رویکردی متفاوت به خدا، هستی، انسان و طبیعت زندگی متفاوتی را برای دسته بزرگی از آدمیان رقم زد. این تمدن که در تضارب فرهنگ مسلمانان، تلاش‌های هموندان جامعه اسلامی و با بهره‌گیری از تمدن‌های همجوار شکل گرفت، در دوره‌ای از تاریخ به شکوفایی و عظمتی دست یافت که چشم جهانیان را خیره ساخته بود؛ اما در دوره‌هایی از تاریخ، تابع علل و عواملی، دچار ضعف‌ها و رکودهایی گردید. این پژوهش کوشید با تعریفی از تمدن اسلامی، مبانی آن را شناسایی کند و به دنبال آن دوره‌هایی را که بر آن گذشت، به تصویر بکشد تا از آن طریق، راهی برای تمدنی بهتر شناسایی کند.