سبد خرید خالي مي باشد

شیوه مواجهه معصومان با اختلاف همسران

hamsar

اختلاف‌ در روابط زن و شوهر جزئی از زندگی مشترک است که باید تا حد امکان راه را بر پدیدآمدن آن بست یا به هنگام بروزیافتن با مدیریت مناسب از آسیب‌زایی آن کاست. پژوهش حاضر بر آن است شیوه مواجهه پیامبر9 و امامان:(به عنوان پیشوایان جامعه مذهبی) را با اختلافات همسران ترسیم نماید. یافته‌ها نشان می‌دهند ایشان نخست بر آن بوده‌اند تا ضمن رهنمودهایی ناظر به دو مقطع خواستگاری و زندگی مشترک، مرد و زن را از افتادن در بستر اختلاف‌ها به دور نگاه دارند. حل اختلاف در راستای حفظ زندگی مشترک، راهبرد کلان آنان در کاربست راهکارها برای برون‌برد همسران از تنش‌ها بوده است.