سبد خرید خالي مي باشد

جابربن یزید جعفی

gaber

 

 

ابومحمد جابربن‌یزید جعفی كوفی (حدود 50 ـ 128ق) از اصحاب بنام امام باقر و امام صادق8و از راويان پرحديث بوده است. نقل روایات اعتقادی توسط جابر، مخصوصاً در حوزه­های معرفت خداوند، ضرورت وجود نبی و امام و مسائل مرتبط به معاد نشان می­دهد او دغدغه مسائل کلامی نیز داشته است. اثر حاضر روزنه­ای است به میراث روایات اعتقادی و آرای کلامی جابر که در حوزه کلام امامیه از خود به یادگار گذاشته است.

                            

ا