سبد خرید خالي مي باشد

تعامی با طلبکار و بدهکار

talab

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هويت آن جامعه است، جامعه کنونی زمانی می‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان ببخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
در اثر حاضر، تلاش شده است آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت: درباره تعامل طلبکار و بدهکار مورد بررسی قرار گیرد.