سبد خرید خالي مي باشد

تعامل با دوستان

dost

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان بخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
اثر حاضر تلاش دارد به بررسی چگونگی تعامل با دوستان در آموزه‌های قرآن و اهل بیت: بپردازد.