سبد خرید خالي مي باشد

تحلیلی بر نیابت خاص در غیبت کبری

tahlili

پایان‌یافتن نیابت خاص پس از دوران غیبت صغری از آموزه‌های قطعی در میان امامیه می‌باشد. در این میان و با توجه به جایگاه نایبان خاص، برخی از مدعیان گذشته و معاصر تلاش در تحریف این آموزه و تعیین خود به عنوان نایب خاص و استمرار آن در دوران غیبت کبری نموده‌اند. احمد اسماعیل بصری که در میان طرفداران به احمد الحسن شناخته شده است، ادعا نموده که نیابت خاص پس از وفات علی بن محمد سمری ادامه داشته و صدها نایب خاص در میان مردم پنهان بوده¬اند؛ همچنین ادعا نموده وی آخرین نایب خاص آشکار قبل از ظهور حضرت مهدی می‌باشد. این نوشتار تلاشی است در تبیین نیابت خاص، ویژگی‌های آن، دلایل انحصار و پاسخ به شبهات احمد بصری، مدعی یمانی معاصر.