سبد خرید خالي مي باشد

اخلاق تبلیغ دین

akhlaq

«تبلیغ دین» مهم‌ترین رسالت‌ حوزه‌‌های علمیه است و منش، رفتار و زیست اخلاقی مبلّغان دینی، خود برترین تبلیغ برای دین به شمار می‌رود. هدف کتاب اخلاق تبلیغ دین معرفی اصول اخلاقی تبلیغ دین است.ویژگی‌ این کتاب در این است که:
اولاً: پدیدۀ تبلیغ دین را از منظر اخلاقی بررسی کرده است.
ثانیاً: علاوه بر توصیه‌های گفتاری، برای هر اصل اخلاقی نمونه‌های عملی التزام اهل بیت: به اصول اخلاقی تبلیغ دین را از منابع معتبر روایی استخراج و عرضه نموده است.
ثالثاً: اصول اخلاقی کلی تبلیغ را بر مصادیق جزئی و امروزی آنها منطبق کرده و اصطلاحاً کدهای اخلاقی تبلیغ دین را بیان نموده است.