سبد خرید خالي مي باشد

نفس و بدن

untitled_216256562
650,000 ریال

مشخصات فنی

موسی زاده

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند عیسی موسی زاده نگارش و تدوین یافته، برخی از موضوعات و نظریات مهم دربارۀ نفس و بدن بررسی و نقد شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در باره این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.