سبد خرید خالي مي باشد

حرکت و تکامل نفس و مساله مرگ

untitled_1919431345
650,000 ریال

مشخصات فنی

دانش

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند آقای جواد دانش نگارش و تدوین یافته، برخی از موضوعات و نظریات مهم دربارۀ حرکت و تکامل نفس و مسئله مرگ نقد و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در باره این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند.