سبد خرید خالي مي باشد

تناسخ

untitled_1052790052
700,000 ریال

مشخصات فنی

شاملی

در اثر پیش‌رو که به قلم  آقایان علی اکبر شاملی و مهدی باب اله زاده نگارش و تدوین یافته، به تبیین مسئله تناسخ و رویکرد برخی از فیلسوفان مسلمان مانند ابن سینا و ملاصدرا پرداخته شده است؛ همچنین در ادامه به  مسئله رجعت و رابطه آن با تناسخ، تبین ماهوی رجعت و شبهات پیرامون آن و در پایان به بررسی رابطه عالم ذر و تناسخ پرداخته شده است.نویسندگان کوشیده  اند چندین مقاله مهم در باره این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده، تقدیم علاقه‌مندان کنند.