سبد خرید خالي مي باشد

برزخ و تجسم اعمال

untitled_1866413805
600,000 ریال

مشخصات فنی

کرباسی

در اثر پیش‌رو که به قلم محقق ارجمند آقای اکبر اقوام کرباسی نگارش و تدوین یافته، به اختصار برخی از مسائل مهم درباره موضوع برزخ تبیین و بررسی شده است. وی در این اثر کوشیده است چندین مقاله مهم در زمینۀ این موضوع را از مجلات علمی منتشر‌شده در دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم گزینش کرده و به علاقه‌مندان تقدیم کند