سبد خرید خالي مي باشد

جاودانگی بر پایه عقل

untitled_1865432058
500,000 ریال

مشخصات فنی

دیوانی

مسئلۀ جاودانگی انسان موضوعی مهم در فلسفه است و متفکران برای استدلال بر زندگی پس از مرگ، شیوه‌های متفاوتی دارند. استدلال‌های به‌کار رفته در این کتاب از نوع احتجاج است؛ احتجاج نوعی از استدلال عقلی است که بی‌واسطه یا با واسطۀ اندک بر داده‌های عام عقل تکیه دارد؛ خاصیت این‌گونه استدلال‌ها دسترس‌پذیر بودن آنها برای همگان و ورود سریع آنها به اذهان است.