سبد خرید خالي مي باشد

دانشنامه قرآنی زن و خانواده

untitled_882727855
2,500,000 ریال

مشخصات فنی

رحلی
سلفون

خانواده نخستين جايگاهِ رشد عاطفی و روانی انسان و نخستين نهاد برای فراگيری دانش است. در خانواده است كه باورها، بينش‌ها، اخلاق و رفتار فرزندان شكل می‌گيرند. از سویی زن در ايجاد بسياری از شاخصه‌های خانواده مطلوب و موفق كه بر پايه آرامش، مودت و رحمت بنا شده، نقشی بی‌بديل دارد. ايفای نقش همسری، مادری، دختری و خواهری از سوی زنان در خانواده، بيانگر اثرگذاری مهم آنان در امور خانواده است.
آگاهی از آموزه‌های قرآن كريم درباره زن و خانواده، ضمن اينكه می‌تواند به احقاق حقوق زنان و كاستن از مظلوميت تاريخی آنان بينجامد، می‌تواند در تعالی جامعه اسلامی و مطلوب مؤثر باشد