سبد خرید خالي مي باشد

ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

2_1499408076
850,000 ریال

مشخصات فنی

حاجی یوسفی
اندیشه سیاسی
416
1
رقعی
سلفون

سیاست خارجی به معنای استفاده از استراتژی‌ها و ابزارها برای دستیابی به اهداف مد نظر در عرصه بین‌المللی است. ادبیات نسبتاً گسترده‌ای در باب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته تولید شده است، اما در این ادبیات جای پژوهش‌های ارزشیابانه خالی است. شاید یک دلیل این بوده که چون ارزشیابی معمولاً ارزش‌محور است و محافل آکادمیک تلاش دارند تلاش علمی دور از قضاوت ارزشی داشته باشند. شاید دلیل دیگر نگرانی از عواقب ارزشیابی سیاست خارجی بوده؛ چون معمولاً ارزشیابی می‌تواند مورد خوشایند دست‌اندرکاران سیاست خارجی قرار نگیرد. دلیل دیگر اینکه ارزشیابی سیاستی و ادبیات آن از غنای زیادی برخوردار نیست. ازاین‌رو کتاب حاضر به مبحث ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ورود کرده و سعی می‌کند به صورت علمی و با تعیین برخی شاخصه‌ها و معیارها به حوزه ارزشیابی سیاست خارجی ج. ا. ایران به صورتی نظام‌مند، قابل آزمون و مبتنی بر پژوهش مساعدت نماید.