سبد خرید خالي مي باشد

الروضه البهیه 4 جلدی

untitled_1891493298

کتاب «الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» از مشهورترین و پرمراجعه¬ترین کتب فقهی شیعه است که تاکنون به رشتۀ تحریر درآمده است. این کتاب، که شرحی مزجی بر کتاب «اللمعه الدمشقیه» اثر شمس¬الدین محمد بن مکّی عاملی، معروف به شهید اوّل(ره) و مشتمل بر تمامی ابواب فقه اسلامی است؛ از زمان تألیف آن توسط زین¬الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی(ره) تاکنون مورد عنایت عموم طلاب علوم دینی و مدرّسان و مراجع تقلید حوزه¬های علمیه بوده و به لحاظ جامعیت ابواب اصلی و فرعی، اعتبار و غنای مباحث، قوّت قلم و غنای علمی نویسندگان آن تا کنون بیش از یکصد شرح بر آن نوشته شده و برای قرون متمادی به عنوان متن درسی در حوزه¬های علمی شیعه مورد توجه و استفاده بوده است.