سبد خرید خالي مي باشد

رابطه قرآن و کتاب مقدس

untitled_88104434

یکی از مهم‌ترین مباحثی که همواره مورد توجه قرآن¬پژوهان و مستشرقان بوده و دیدگاه¬های بسیاری را سبب شده است، رابطه میان قرآن و کتاب مقدس است. در این میان آنجلیکا نویورت از جمله مستشرقانی است که سال‌ها به بررسی این موضوع پرداخته و دیدگاهی متفاوت با اسلاف خود رقم زده است. این کتاب سعی دارد ضمن معرفی دیدگاه نویورت، نقاط قوت و ضعف دیدگاه وی را بازشناسد و به صورت مطالعه تطبیقی و موردیِ موضوعات مشترک میان قرآن و کتاب مقدس، آن را نقد و ارزیابی نماید.