سبد خرید خالي مي باشد

خدا ارزش عقلانیت

untitled_76948820
تماس بگیرید

مشخصات فنی

مبینی

در این کتاب نظريه¬ای جديد در باب ارزش اخلاقی مبتنی بر جهان¬بينی توحيدی پیشنهاد می¬شود. نويسنده بحث را با برخی تأملات معناشناختی و بررسی برخی نظريات به‌ويژه نظريۀ مرحوم آيت‌اللّه مصباح يزدی دربارۀ ارزش اخلاقی شروع و سپس با توجه به اشکالات موجود، نظریۀ توحیدی جایگزین را که مبتنی بر استقلال ارزش اخلاقی است، ارائه می‌دهد. این نظریه بر مفهوم تناسب و هماهنگی میان موجودات تأکید می‌کند و تناسب محوری را میان خالق و مخلوقات می‌بیند. نویسنده بر این باور است که با پیگیری این نظریه، نه تنها در حوزۀ ارزش بلکه در حوزه‌های دیگر فلسفه نیز می‎‌توان به تبیین‌هایی جدید رسید. در  فصل‌های پایانی کتاب، دو نمونه از این تبیین (در مسئلۀ عقلانیت و مسئلۀ شرور) ارائه می‌شود.