سبد خرید خالي مي باشد

توحید و انسان کامل در قرآن

untitled_984995924

توحید اصل علوم، سرّ معارف، مایه دین، بنای مسلمانی و فارق دوست از دشمن است. هر طاعتی بدون توحید، بی‌ارزش و سرانجام آن تاریکی است. قرآن ناب‌ترین توحید را همراه با تمام مؤلفه‌ها، لوازم و آثارش در دسترس جامعۀ بشریت نهاده و آنان را به این شاهراه هدایت می‌کند. و نیز در میان انسان‌ها، انسان کامل تنها مظهری است که با توجه به قابلیت بالا و لیاقت ذاتی و امداد حق تعالی توانسته است اصل بنیادین توحید را به معنای حقیقی آن در خود به منصه ظهور برساند و بدین گونه دیگر انسان‌ها را از این حقیقت و آثار و برکاتش بهره‌مند سازد.