سبد خرید خالي مي باشد

حج بر اساس آموزه های قرآن

untitled_193534010

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هويت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان ببخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد.
در اثر حاضر، تلاش شده است آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) درباره حج در سبک زندگی و آداب آن مورد بررسی قرار گیرد.