سبد خرید خالي مي باشد

اصطلاح نامه مسائل جدید کلامی

untitled_1157917869
1,000,000 ریال

مشخصات فنی

1
رحلی
سلفون

در زبان‌های تخصصی و رشته¬های علمی، معانی به وسیله مفاهیم صورت‌بندی می-شوند و از طریق واژه¬ها یا اصطلاحاتی خاص به دیگران منتقل می‌گردند. این اصطلاحات علمی، در اصطلاح‌نامه¬ها، با فرمی استاندارد و ایجاد روابط منطقی نظام-مند می‌شوند. ارتباط میان متون و مدارک علمی و نظام اصطلاح‌نامه، به‌خصوص در بستر الکترونیکی، منجر به مدیریت اطلاعات علمی می‌شود و زمینه ارتقای دانش¬ها و تولید علم را فراهم می¬کند. برترین شیوه برای مدیریت اطلاعات و  توسعه علوم اسلامی، سازماندهی بر اساس اصطلاح‌نامه است. پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اصطلاح نامه علوم اسلامی را با توجه به اصول و قواعد جهانی طراحی نموده و تا کنون بیش از400 هزار اصطلاح در  رشته‌های علوم اسلامی را به صورت مکتوب و الکترونیکی در پایگاه‌های پیوسته و ناپیوسته و در محیط وب سامان داده و مطرح کرده است. این طرح ملی، محصول کار گروهی است. اصطلاح‌نامه مسائل جدید کلامی بخشی از همان کلان‌پروژه است  که پیش روی شماست و مشتمل بر4813  اصطلاح که بر پایه 10 رده اصلی سازماندهی و تدوین شده است.