سبد خرید خالي مي باشد

ذهن برتر از ماشین قدرت شهود و خبرگی انسانی

untitled_428498049
820,000 ریال

مشخصات فنی

یاسر خوشنویس
رقعی

کتاب برتری ذهن بر ماشین در حوزۀ فلسفۀ هوش مصنوعی جای می‌گیرد. هیوبرت دریفوس در دهه 1960، در محیط و زمانه‌ای خوش‌بین به توانایی رایانه‌ها در تقلید رفتارهای هوشمندانه انسانی و حتی فرارفتن از آن، واکاوی پیش‌فرض‌های فلسفی هوش مصنوعی و بررسی آنچه را که می‌توان از رایانه‌ها انتظار داشت، آغاز کرد. این واکاوی همراه با تحولات حوزۀ هوش مصنوعی برای حدود پنج دهه ادامه یافت. کتاب حاضر یکی از سه اثر مشهور دریفوس در این مسیر است. امید است انتشار این کتاب فرصتی را برای اندیشیدن به هوش مصنوعی پدید آورد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از گذشته شیوۀ زندگی، کار و روابط اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.