سبد خرید خالي مي باشد

حق بر توسعه بر نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه های اسلام

untitled_981994713
1,250,000 ریال

مشخصات فنی

فیروزی
1
رقعی
سلفون

تحولات پرشتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی یک سده اخیر، علاوه بر فراگيرشدن اين گفتمان، گسترش مفهومی و هنجاری آن را به نحو فزاینده‌ای موجب شده است؛ به گونه‌ای که قلمرو آن به عرصه‌های جديدی همچون صلح، توسعه و محيط زيست نیز گسترش پیدا کرده و ظهور نسل جدیدی از حقوق بشر را موجب شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.
نظر به اهمیت حق بر توسعه و آثار فراوانی که می‌تواند بر زندگی افراد و ملت‌ها داشته باشد، پژوهش حاضر عهده‌دار بررسی تطبیقی این حق از حیث مفهوم، مبانی، منابع، ماهیت، محتوا، اهداف، موانع و ضمانت اجرای آن در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی به‌ویژه فقه امامیه است.