سبد خرید خالي مي باشد

درآمدی بر نظام کنترل اجتماعی اسلام

untitled_1695759180
1,200,000 ریال

مشخصات فنی

شاطری پور
512
1
رقعی
سلفون

نظام کنترل اجتماعی اسلام نظامی جامع و متکی به مبانی انسان‌شناختی، هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی منحصربه‌فرد است که منطبق با فطرت الهی انسان طراحی می‌گردد تا سیر انسان برای اتصال به حقیقت عالم را تسهیل کند و با بیان حقیقت و بعثت فطرت و عقلانیت، انسان را از عصیان در برابر اوامر و نواهی حق متعال و فساد در زمین بر حذر دارد. فهم تمامی رفتارهای انسان در چنین نظامی وابسته به ادراک پيوستگی تمامی عوالم وجودست و راز پایداری و استمرار آن در همنوایی و اتصال با نظامات كلی حاكم بر هستی می‌باشد