سبد خرید خالي مي باشد

نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمان

untitled_1463368046
950,000 ریال

مشخصات فنی

سیدی
اسلام تمدن
476
1
رقعی
شومیز

این اثر به‌گونه‌ای بازخوانی سنت ومیراث اندیشگانی مسلمانان در حوزه مطالعات زبانی است. دانشمندان مسلمان در حوزه مطالعات زبانی، نظریه‌های قابل دفاعی از خود به جای نهادند که امروزه می‌توان آن نظریه‌ها را با نظریه‌های زبان‌شناسی جدید تطبیق داد. یررسی‌های زبان‌شناختی زبان‌شناسان مسلمان با رویکرد دینی آغاز شد و خاستگاه آن، متن قرآن و بررسی‌های آواشناسی، واژگانی، دستوری، معناشناختی وکاربردشناسی در آن بوده است. این اثر بر دستاوردهای مطالعات زبانی زبان‌شناسان مسلمان در دوران شکوه تمدن اسلامی تمرکز دارد و بر آن است که بیش‌ترین تلاش‌ها در حوزه مطالعات زبانی در این دوره حاصل شده است.