سبد خرید خالي مي باشد

معنویت علوی در دنیای امروز

untitled_1005375158
900,000 ریال

مشخصات فنی

مطهری
سیره اهل بیت
428
1
وزیری
شومیز

معنویت به عنوان گمشده جهان امروز توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. کاویدن معنویت و جایگاه آن در سیره معصومان و ارائه الگوی مناسب به جامعه امروز می­تواند انسان تشنه امروز را سیراب کند. این مهم در اندیشه و سیره امیرالمؤمنین علی(ع) از جایگاه ممتازی برخوردار است. اثر حاضر در بر دارنده مقالاتی است که در همایش «امام علی(ع) الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز» معنویت علوی(ع) را بررسی نموده و تلاش می­کند نمونه ارزشمندی به جامعه امروز ارائه دهد.