سبد خرید خالي مي باشد

قبیله نخع در تاریخ اسلام

untitled_1146325571
900,000 ریال

مشخصات فنی

سعیدیان
سیره اهل بیت
448
1
رقعی
شومیز

بررسی نقش و جایگاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قبایل عرب در تاریخ اسلام موضوع بنیادین تاریخی به شمار می‌رود. قبیله نخع یکی از شاخه‌های قبیله بزرگ مذحج، در دگرگونی‌های تاریخ اسلام مشارکتی فعال و مؤثر داشت. این قبیله با فراگیری علوم اسلامی توانست میراثی عظیم از علوم دینی را در تاریخ علوم اسلامی و در خدمت به تشیع و مکتب اهل بیت(ع) بر جای گذارد. این کتاب در صدد تبیین جایگاه قبیله نخع در تحولات تاریخ اسلام و تشیع در سه قرن نخست هجری است.