سبد خرید خالي مي باشد

فرهنگ برنامه درسی بر تفسیر تسنیم

untitled_1518907542
450,000 ریال

مشخصات فنی

احمدی
فلسفه
216
1
رقعی
شومیز

در این کتاب ویژگی‌های عناصر فرهنگ برنامه درسی شامل مفروضات بنیادی، برنامه‌ریزی، محیط، محتوا، ارزشیابی، معلم و یادگیرنده تعیین می‌شود و سپس بر اساس آن، شبکه‌ای مفهومی برای درک بهتر روابط عناصر فرهنگ برنامه درسی مطرح می‌گردد. نتایج پژوهش حاکی از این است که از دغدغه­های اصلی این فرهنگ رسیدن به غایت الهی می‌باشد که همان شهود و معرفت است.