سبد خرید خالي مي باشد

درآمدی بر مولف های نظام اخلاقی قرآن

untitled_2000476323
1,000,000 ریال

مشخصات فنی

حسینی
قرآن
496
1
رقعی
شومیز

تأمل در آموزه‌های قرآنی به منظور پاسخگویی به پرسشها وشبهاتِ پیرامون اخلاق و بسترسازی برای تدوین نظام اخلاقی قرآن‌بنیان از نمونه‌های ژرف­اندیشی در مطالعات دینی، فریضه الهی (توبه: 122) و جهاد در راه خدا است (عنکبوت: 69). پژوهش پیش رو مبتنی بر این فرضیه است که تنها با اتکا به قرآن و مبانی و معیارهای وحیانی، امکان تدوین نظام اخلاقی برتر و کارآمد وجود دارد. می‎توان در پرتو آموزه‌های قرآنی، مبانی، اهداف، اصول و روش تربیت اخلاقی را استخراج کرد و از رهگذر نظام اخلاقی قرآن، فرایندِ تربیت و تکامل اخلاقی و پیش‌نیازهای نظری حیات اخلاقی را فراهم آورد. در این پژوهش، بازشناسی مؤلفه‌های اساسی نظام اخلاقی قرآن‌ مد توجه قرار گفته است.