سبد خرید خالي مي باشد

تفسیر تربیتی قرآن چیستی و مولفه های آن

untitled_1146501917
850,000 ریال

مشخصات فنی

اسعدی
قرآن
420
1
رقعی
شومیز

قرآن کریم منشور تربیتِ آموزگار حکیمی است که از افق خاور برآمد تا آدمیان فروغلطیده در ظلمات جهل و هواپرستی را به سرای سعادت رساند. تفسیر تربیتی به عنوان نزدیک‌ترین رویکرد به اهداف و مقاصد بلند قرآن، متکفل تبیین این منظر است. این کتاب می‌کوشد به تبیین بخشی از مباحث نظری و بنیادین آن بپردازد؛ مباحثی چون چیستی، قلمرو، گونه‌ها، رسالت‌ها، ویژگی‌های نگرشی و ابزارهای تفسیر تربیتی. باشد که به عنوان گامی در جهت خدمت به اهداف قرآن کریم مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گیرد.