سبد خرید خالي مي باشد

تحلیل و بررسی روایات رایات سود

untitled_573262972
500,000 ریال

مشخصات فنی

آیتی
288
رقعی

رایات سود از موضوعاتی است که در طول تاریخ فراز و فرود بسیاری داشته است. دامنه این بحث چندان گسترده است که یک سوی آن قیام ابومسلم خراسانی است و سوی دیگر آن القاعده ، داعش و جبهه النصره و این در کنار ذهنیتی که درباره ارتباط افراشته‌شدن بیرق‌های سیاه در آخرالزمان با ظهور مهدی موعود(ع) وجود دارد ضروت پرداختن به این موضوع را دو چندان کرده است.