سبد خرید خالي مي باشد

جستارهای نظری در اسلام تمدنی

untitled_312804483
1,500,000 ریال

مشخصات فنی

بابایی
716
وزیری

«اسلام تمدنی» به معنایی اسلامی از «تمدن» و به مبانی اسلامیِ «تمدن» و همچنین به امکان تمدن‌سازی از منظر اسلام می‌پردازد؛ همین‌طور «اسلام تمدنی» به خوانشی تمدنی از اندیشه‌های اجتماعی مسلمانان (همچون نظریات فرهنگی و تمدنی مالک بن‌نبی، سیّد علی خامنه‌ای، سعید نورسی، و سیّد حسین نصر)، به فهمی تمدنی از علوم اسلامی (مانند ظرفیت‌های تمدنیِ علم کلام یا علم عرفان در اسلام)، به درکی تمدنی از آموزه‌های اسلامی (مانند عقل، عدل، و علم در قرآن) و به تحلیلی تمدنی از تاریخ تحولات جوامع اسلامی و دوره‌های هفتگانۀ آن اشاره می‌کند. آنچه در این مجموعه‌مقالات با مشارکت جمعی از تمدن‌پژوهان شکل گرفته، درآمدی است بر چنین چشم‌اندازی در «مطالعاتِ اسلامی از تمدن» و «مطالعاتِ تمدنی از اسلام».