سبد خرید خالي مي باشد

رفتارشناسی تعامل با پیامبران از نگاه قرآن کریم

untitled_850940981
1,000,000 ریال

مشخصات فنی

یزدی
548
رقعی

آن دسته از رفتارهایی که هر امت با پیامبر خود با عنایت به پیامبری او داشته‌اند، از مباحث نبوت عامه محسوب می‌شود. در این کتاب، آن‌ مقدار از این رفتارها که در قرآن کریم آمده، در دو بخش بررسی می‌شود: بخش اول، رفتار موافقان پیامبران که برخی دارای ایمان قوی و برخی دارای ایمان ضعیف بودند و گاه با قلب‌های بیمار یا بر اثر فریب دشمن، کارهای نامطلوبی می‌کردند. بخش دوم، رفتار مخالفان پیامبران اعم از مشرکان و کفار که آشکارا مخالفت می‌کردند و رفتار منافقان که در پنهان مخالفت می‌کردند و با تظاهر به ایمان از مواهب جامعه دینی بهره می‌بردند.