سبد خرید خالي مي باشد

تاریخ تشیع در ایران بر مبنای سکه شناسی

untitled_1097213602
750,000 ریال

مشخصات فنی

شاهمرادی

مطالعات تاریخ تشیع در ایران نیازمند استفاده از دانش‌های مکمل مطالعات تاریخی برای دستیابی بیشتر و دقیق‌تر به حقایق تاریخی است. از جمله دانش‌هایی که می‌تواند محققان را در این مسیر یاری نماید، مطالعات سکه‌شناسی است. کتاب حاضر تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا تأسیس حکومت صفویه را از دریچه متون و نشانه‌های حک‌شده بر سکه‌های این دوران بررسی و تحلیل کرده است.