سبد خرید خالي مي باشد

پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران

untitled_1343727621
900,000 ریال

مشخصات فنی

امامی حجتی

تاریخ پر فراز و فرود مذهب تشیع، شاهد حضور بزرگ‌مردانی در عرصه علم و فقاهت بوده است که در مناطق مختلفی از سرزمین¬های اسلامی ظهور کرده‌اند. از درون کتب رجالی و تراجم، اطلاعاتی چند درباره این شخصیت‌ها می¬توان استخراج نمود که با طبقه‌بندی و تحلیل داده¬ها به تفکیک مناطق شیعه‌نشین می¬توان آماری کاربردی و سودمند در جهت آشنایی با چگونگی گسترش، پراکندگی و نوزایی‌های تاریخی این مذهب ارائه داد. این نوشتار با مبنای تاریخی و بهره‌جستن از علوم جغرافیا و رجال، ضمن نشان‌دادن وضعیت شیعیان در محدوده آثار رجالی، کمک به اطلاع‌رسانی درست به آمار تمدنی و مذهبی است